ระบบนิเวศและวิถีชีวิต, เขื่อนไซยะบุรี

กองเรือหมู่บ้านใต้เขื่อนไซยะบุรี
กองเรือที่หมู่บ้านใต้เขื่อนไซยะบุรี
แก่งหลวง-หัวงานเขื่อนไซยะบุรี
“แก่งหลวง” หัวงานเขื่อนไซยะบุรี
จับปลาเหนือเขื่อนไซยะบุรี
ประมงพื้นบ้านเหนือเขื่อนไซยะบุรี
ทอดแหน้ำโขง-เหนือเขื่อนไซยะบุรี(1)
ชาวประมงทอดแหในแม่น้ำโขง เหนือเขื่อนไซยะบุรี
ทอดแหน้ำโขง-เหนือเขื่อนไซยะบุรี(2)
การตักช้อนปลาบริเวณโขดหิน เหนือเขื่อนไซยะบุรี
แม่น้ำโขงเหนือเขื่อนไซยะบุรี
กระแสน้ำเชี่ยว เหนือเขื่อนไซยะบุรี
แม่น้ำโขง-เหนือเขื่อนไซยะบุรี
แม่น้ำโขงไหลสงบนิ่ง เหนือเขื่อนไซยะบุรี
สวนผักริมน้ำใกล้หลวงพระบาง-เขื่อนไซยะบรุ
แปลงผักริมโขง ใกล้หลวงพระบาง
สวนผักริมน้ำคำเมืองหลวงพระบาง-เขื่อนไซยะบุรี
แปลงเกษตรริมแม่น้ำคาน เมืองหลวงพระบาง
หาดหินใต้เขื่อนไซยะบุรี
หาดหิน ใต้เขื่อนไซยะบุรี

ระบบนิเวศและวิถีชีวิต, เขื่อนดอนสะโฮง

ขึ้นปลาที่บ้านากะสัง-สี่พันดอน
ปลาที่หาได้บริเวณบ้านนากะสัง สี่พันดอน
ตักปลา-หลี่ผี-สี่พันดอน
การตักช้อนปลา สี่พันดอน
น้ำตกคอนพะเพ็ง(2)
น้ำตกคอนพะเพ็ง
น้ำตกหลี่ผีในฤดูฝน(2)
น้ำตกหลี่ผีในฤดูฝน
หลี่ผี-ฮูช้างเผือก-สี่พันดอน
“หลี่” ที่ฮูช้างเผือก สี่พันดอน
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s