รอยต่อของทุ่งนา ป่าชายเลน และทะเล เมื่อมองจากเทือกเขาพะลึน
รอยต่อระหว่างทุ่งนา ป่าชายเลน และทะเล โดยมุมมองจากเทือกเขาพะลึน, เมืองเย, รัฐมอญ, ประเทศเมียนมา
NOK_8363-046
ด้านหลังของทุ่งนาคือเทือกเขาพะลึน โดยฤดูการดำนาจะเริ่มช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี
NOK_5552-023
ข้าวที่ชาวบ้านนิยมปลูกที่สุดคือข้าวท้องถิ่นเมล็ดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีข้าวท้องถิ่นเมล็ดเล็ก ข้าวเหนียวจากประเทศไทย และปัจจุบันเริ่มปลูกข้าวหอมมะลิอีกด้วย
NOK_5542-020
“ปึ๊ก” คือภาชนะคล้ายกระบุง ใช้เพื่อบรรจุข้าว โดยการใช้ปึ๊กตวงข้าวจะได้ 1 ปึ๊ก เท่ากับข้าว 40 ลิตร หรือ 2 ปี๊บ
NOK_3163-005
ลานตากหมากที่มีผลหมากหลากสีสันสะดุดตาราวลูกกวาด ผลผลิตจากสวนหมากในหมู่บ้านอันแตง
NOK_5508-001
ลานอนุบาลต้นหมากอ่อน จะอยู่บริเวณลานโล่งข้างบ้านเพื่อให้ต้นหมากโดนแดดรำไร เมื่อรากแข็งแรงขึ้นจะนำไปปลูกในสวนที่เตรยมไว้ต่อไป
NOK_3011-001
ชาวบ้านกำลังผ่าหมากตากแห้งในหมู่บ้านอันแตง
การเก็บผลหมากแห้ง
การเก็บหมากตากแห้งในเรือนพัก ส่วนหนึ่งเพื่อบรโภค และอีกส่วนเพื่อนำออกขาย นับได้ว่าหมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของหมู่บ้านอันแตง
ป่าชายเลนที่มีพืชพันธุ์หนาแน่น
ป่าชายเลนที่มีพืชพรรณหนาแน่น, เมืองเย, รัฐมอญ, ประเทศเมียนมา
พื้นที่ชายเลนติดทะเล
พื้นที่หาดเลนติดทะเลอันดามัน, เมืองเย, รัฐมอญ, ประเทศเมียนมา
ประมงพื้นบ้าน
การทำประมงพื้นบ้านในบริเวณเทือกเขาพะลึน, เมืองเย, รัฐมอญ, ประเทศเมียนมา
แผงตากปลาบริเวณชุมชนชาวประมงกว๊านตะมอปึย
ชาวประมงในหมู่บ้านหนึ่งบริเวณเทือกเขาพะลึนกำลังนำปลาที่จับได้มาตากแห้ง, เมืองเย, รัฐมอญ, ประเทศเมียนมา
NOK_2698-006
ราวตากปลาหัวยุ่งบริเวณชุมชนชาวประมงหมู่บ้านกว๊านตะมอปึย
NOK_2779-019
ลานตากปลาโดยกลุ่มผู้หญิงที่มีหน้าที่คัดแยกเพื่อนำไปขายเป็นปลาแห้งได้ในราคาสูงกว่าปลาสด
NOK_3437-074
ลานและราวตากปลาบริเวณชายฝั่งหมู่บ้านกว๊านตะมอปึย
NOK_8299-009
การหาปลาน้ำจืดบริเวณเทือกเขาพะลึน

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s